Strikers1945: RE

Strikers1945: RE

Trải nghiệm cảm giác đánh bại các đối thủ
một cách nguyên vẹn như trong game gốc!
Kiệt tác game bắn máy bay RE:BORN!

Điều khiển các phi cơ chiến đấu nổi tiếng
như AV-8 Harrier, F-4 Phantom, F/A-18E Super Hornet,
F-117 Night Hawk, F-22 Raptor, X-36 vv...
RE:WRITE lịch sử của lực lượng đặc chủng "Strikers"!

Trải nghiệm cảm giác đánh bại các đối thủ
một cách nguyên vẹn như trong game gốc!
Kiệt tác game bắn máy bay RE:BORN!

Điều khiển các phi cơ chiến đấu nổi tiếng
như AV-8 Harrier, F-4 Phantom, F/A-18E Super Hornet,
F-117 Night Hawk, F-22 Raptor, X-36 vv...
RE:WRITE lịch sử của lực lượng đặc chủng "Strikers"!

VIDEO

VIDEO

FOLLOW US